Voor het eerste een telefoon gebruiken met deParrot MKi9200De zichtbaarheid vanuw set instellenVoordat u uw telefoon koppelt met deParrot MKi9200,moet u ervoor zorgendat uwParrot MKi9200is ingesteld om zichtbaar te zin voor alleBluetoothapparaten.Daarvoor drukt u opde scrollknopen selecteertVoorkeuren>Bluetooth >Zichtbaarheiden controleert dat de optie geselecteerd is. In hettegengestelde geval selecteert u de optie door opde scrollknopte drukken.Letop:de Parrot MKi9200is standaard zichtbaar.Een telefoonkoppelen1.Druk  opde  scrollknopen  selecteerVoorkeuren>  Bluetooth  >Koppelenmet....>Als het model van uw telefoonin de lijst voorkomt, kiest u het en druktopde scrollknop.>Als dit niet het geval is, kiest u de optieAndere telefoons.2.Vanaf uw Bluetooth telefoon gaat u naarBluetoothapparaten zoeken.>De lijst metBluetoothapparaten wordt weergegeven.3.Wanneer het zoeken voltooid is, kiest u “Parrot MKi9200”.4.Voer “0000”in op uw telefoon als deze er om vraagt en bevestig.>Het scherm van deParrot MKi9200toont «Koppelen geslaagd”