A. Schakel het alarmsysteem met de afstandsbediening UIT (uitgeschakeld) of gebruik de nooduitschakelprocedure.

B. Draai de ontsteking vijf keer AAN en UIT. De LED knippert snel.

C. Wanneer u de ontsteking weer AAN draait dient de LED te knipperen. Laat de LED net

zo vaak knipperen als het eerste cijfer van uw pincode en schakel de ontsteking UIT.

(De LED stopt met knipperen).

D. Draai de ontsteking weer AAN en herhaal de procedure totdat alle cijfers van de

pincode geweest zijn.

E. De LED knippert snel. Wanneer u een fout maakt, moet u weer bij "C" beginnen.

F. Draai de ontsteking weer AAN en druk de knoppen A en B van de DEFA
afstandsbediening gelijktijdig in, (één afstandsbediening per keer).
Houd de knoppen ingedrukt totdat u een licht en geluid bevestiging krijgt.
G. Draai wanneer beide afstandsbedieningen gecodeerd zijn de ontsteking UIT.
NOTITIE! Wanneer er nieuwe afstandsbedieningen geprogrammeerd worden, worden alle oude gegevens uitgewist.