U dient de lege batterij altijd als klein chemisch afval aan te bieden. De batterij is verkrijgbaar bij WAECO, autodealers, autoalarminbouwstations, auto-onderdelen zaken, juweliers of fotozaken. Zorg dat u altijd een reserve batterij bij de hand heeft. Verwijder de sleutelring voordat u de kleine schroef aan de achterkant van de afstandsbediening losdraait. Duw de afstandsbediening uit elkaar door een plat dun object in de uitsparing te steken waar de sleutelring bevestigd is. Vervang de oude batterij door en nieuwe en verzeker u ervan dat het positief symbool naar boven wijst, in de richting van de metalen sluiting. Duw het onder en boven gedeelte van de afstandsbediening weer op elkaar en schroef ze weer vast.

F. Draai de ontsteking weer AAN en druk de knoppen A en B van de DEFA

afstandsbediening gelijktijdig in, (één afstandsbediening per keer).

Houd de knoppen ingedrukt totdat u een licht en geluid bevestiging krijgt.

G. Draai wanneer beide afstandsbedieningen gecodeerd zijn de ontsteking UIT.

NOTITIE! Wanneer er nieuwe afstandsbedieningen geprogrammeerd worden, worden alle oude gegevens uitgewist.

Het testen van de functies van het alarmsysteem

Het alarmsysteem dient regelmatig gecontroleerd te worden op goed functioneren.

De procedure voor de functietest:

- Zet de auto op het contact.

- Open één deur en controleer of de LED knippert.

- Sluit de deur en controleer verder op die manier alle deuren.

- Open de motorkap of het kofferdeksel en controleer of de LED knippert.

- Schakel het contact uit.

- Schakel het alarmsysteem AAN. Open één van de deuren en controleer of de sirene en

alle knipperlichten werken. Schakel het alarmsysteem uit en sluit de deur.

- Schakel het alarmsysteem AAN, wacht tot de LED begint te knipperen, tik ferm tegen

de zijruit met bijvoorbeeld een muntstuk en controleer of de "waakhondfunctie" in

werking treedt (u krijgt een akoestisch en optisch signaal).

- Schakel het alarmsysteem UIT.

Wanneer zich defecten voordoen tijdens het functietesten, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw dealer voor het verhelpen van het defect.

Het vervangen van de batterij in de DEFA afstandsbediening

(niet voor originele afstandbedieningen)

De afstandsbediening van uw DEFA Auto Security alarm werkt op één 3V batterij van het type CR1632.

Batterijen hebben over het algemeen een levensduur van 1 jaar.